Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2021
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. - Mgr. Miroslava Dolíhalová - Mgr. Dominika Kubošiová - JUDr. Juraj Takáč, PhD.
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1839-2
ISSN
Počet strán74
Predmetná vysokoškolská učebnica sa venuje právnej regulácii bezpodielového spoluvlastníctva manželov ako jedného z druhov vecných práv. Vymedzuje podstatu, charakteristiku a význam bezpodielového spoluvlastníctva manželov v rámci úpravy majetkových vzťahov medzi manželmi. Publikácia má za cieľ zrozumiteľným spôsobom priblížiť študentom občianskeho práva a rodinného práva právnu úpravu BSM v slovenskom právnom poriadku. Jej súčasťou bude stručný komentár k jednotlivým zákonným ustanoveniam, súvisiaca judikatúra, ako aj exkurz do českej právnej úpravy manželských majetkových vzťahov.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin