Application of the Right to education in Austria and Slovakia

Application of the Right to education in Austria and Slovakia
Typ publikácieIné
Rok vydania2016
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Elena Turčanová
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1097-6
ISSN
Počet strán70
Predmetom práce je právo na vzdelanie ako základné ľudské právo zakotvené medzinárodným štandardom. Práca sa zameriava na problémy Rómskej národnostnej menšiny a migrantov s dôrazom na ich prístup ku vzdelaniu na Slovensku a v Rakúsku. Hlavným cieľom výskumu je zistenie, či je právo na vzdelanie zabezpečené Rómom v zmysle medzinárodného práva verejného ako aj národného práva na Slovensku a v Rakúsku. Celkový cieľ diplomovej práce je vyskúmať, či je právo na vzdelanie zabezpečené rovnoprávne, vytýčiť problémové oblasti a prediskutovať možné riešenia a z toho vyplývajúce povinnosti štátu.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin