Etická výchova v primárnom vzdelávaní

Etická výchova v primárnom vzdelávaní
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2012
VydavateľstvoPedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Petra Fridrichová - Ľubica Hajnalová Buvalová
Autori z UMBHajnalová Buvalová Ľubica, Mgr.;PhD.; Fridrichová Petra, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-0456-2
ISSN
Počet strán0
pdf Stiahnuť publikáciu
Etická výchova patrí medzi najmladšie predmety zavedené do slovenského školského systému. Má pomerne krátku históriu (v porovnaní s klasickými vyučovacími predmetmi), ktorá je však bohatá na diskusie o správnosti, či potrebe predmetu, o jej zaradení a postavení v štátnom kurikule a pod. História etickej výchovy v primárnom vzdelávaní ako povinne voliteľného predmetu sa píše od roku 2004. V monografii autorského kolektívu P. Fridrichová a Ľ. Hajnalová Buvalová v teoretickej aj praktickej rovine hľadáme odpovede na súčasné postavenie predmetu etická výchova na 1.stupni ZŠ.
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
Cena s DPH:  0,00 €

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin