Voda ako bezpečnostný fenomén

Voda ako bezpečnostný fenomén
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2016
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Peter Čajka, Tomáš Swiatlowski
Autori z UMBČajka Peter, doc. PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-1212-3
ISSN
Počet strán182
Publikácia je odzrkadlením snahy prispieť k prebiehajúcemu vedeckému diskurzu zameranému na pochopenie podstaty problémov s vodou a objasnenie príčinných súvislostí medzi jednotlivými fenoménmi, ktoré sú sprievodným javom týchto problémov. Cieľom monografie je poskytnúť relevantné, odborne a vedecky podložené argumenty, pre zhodnotenie úlohy vody ako možného konfliktogénneho faktora.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin