Slovenské dejiny. 20. storočie (1900-1945). Diel I.

Slovenské dejiny. 20. storočie (1900-1945). Diel I.
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2016
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Marek Syrný
Autori z UMBSyrný Marek, PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-1178-2
ISSN
Počet strán240
Vysokoškolská učebnica slovenských dejín prvej polovice 20. storočia ponúka na 240 stranách prioritne politický, ale tiež hospodársky a kultúrny prehľad vývoja Slovenska od začiatku 20. storočia až po koniec II. svetovej vojny. Publikácia, rozdelená do 5 hlavných kapitol – Slovensko ako súčasť Rakúsko-Uhorska, Prvá svetová vojna, Prvá Československá republika, Autonómne Slovensko, Slovenský štát a druhá svetová vojna – zasadzuje národné dejiny aj do širšieho medzinárodného rámca. Je obohatená o základné mapy či dobové dokumenty a obsahuje tiež desiatky fotografií viažúcich sa k perióde prvej a druhej svetovej vojny, resp. medzivojnového obdobia.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin