Interkultúrne rozdiely v manažmente organizácií.

Interkultúrne rozdiely v manažmente organizácií.
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Peter Poliak
Autori z UMBPoliak Peter, Mgr.
ISBN978-80-557-1029-7
ISSN
Počet strán142
Publikácia sa snaží poskytnúť prakticky využiteľnú príručku, ktorá mapuje teoretické poznatky využiteľné pri diagnostike interkultúrnych rozdielov, poskytuje dôležité, aktuálne poznatky problematiky interkultúry v súčasných slovenských firmách a kvalitatívne preukazuje súvislosti medzi kultúrou a riadením. V žiadnej vedeckej publikácii sa nemôže nachádzať absolútne vyčerpávajúci návod, ako zvládať interkultúrne rozdiely. Okrem mnohých teoretických a vedeckých poznatkov sú potrebné najmä ochota, tolerancia a nadšenie pre objavovanie nových a odlišných kultúr a ich využitie v prospech určitej skupiny, spoločnosti. Táto monografia má za cieľ prispieť práve k takému chápaniu problému.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin