Etika – garancia dobrej vedeckej praxe

Etika – garancia dobrej vedeckej praxe
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2017
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Pavel Fobel
Autori z UMBFobel Pavel, prof. PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-1217-8
ISSN
Počet strán132
Práca významným spôsobom obohacuje problematiku etiky vedy s predstavením jej rôznorodosti, pestrosti názorov, ponúkajúc širší záber, ktorý presahuje úzky rámec (napríklad aspektov bioetiky, teologických hľadísk), východiská pre praktické riešenie rôznorodých etických problémov našej súčasnosti.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin