Vybrané kapitoly z translatológie prekladateľstva 1. (3. doplnené a upravené vydanie)

Vybrané kapitoly z translatológie prekladateľstva 1. (3. doplnené a upravené vydanie)
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2019
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Vladimír Biloveský – Martin Djovčoš
Autori z UMBDjovčoš Martin, PhDr., PhD.; Biloveský Vladimír, doc. Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-1610-7
ISSN
Počet strán202
Vybrané kapitoly z translatológie I. sa stali obľúbenou študijnou literatúrou nielen na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, ale aj na iných translatologických pracoviskách na Slovensku. Používajú sa na prvom, druhom, ale i treťom, doktorandskom, stupni vysokoškolského vzdelávania. Potvrdilo sa, že uvádzanie študijných materiálov s ich pôvodným poznámkovým aparátom, odkazmi a typmi na ďalšie čítanie bolo adekvátne i náležité. Aj tieto, možno na prvý pohľad, doplnkové informácie a údaje sú veľmi dôležité a zmysluplné, pomáhajú študentom v ďalšom štúdiu, ale i pri koncipovaní seminárnych a rôznych typov záverečných prác, pretože ponúkajú množstvo odkazov na ďalšiu literatúru.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin