Úskalia prekladu historicko-vojenských odborných textov z obdobia habsburskej monarchie

Úskalia prekladu historicko-vojenských odborných textov z obdobia habsburskej monarchie
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Miroslava Bajusová
Autori z UMBBajusova Miroslava
ISBN978-80-557-1015-0
ISSN
Počet strán116
Predkladaná monografia sa zaoberá problematikou prekladu historických odborných textov z oblasti vojenstva na príklade prekladu častí konkrétnej odbornej knihy z 19. storočia. Ide o dielo Antona Dolleczeka Monographie der k.u.k. österr.-ung. Blanken- und Handfeuerwaffen (Graz, 1970, nezmenená dotlač článkov z rokov 1893-95) – Monografia cisárskych a kráľovských rakúsko-uhorských chladných a ručných strelných zbraní, z ktorého sme preložili z nemeckého do slovenského jazyka prvé dve kapitoly ako zákazku pre zberateľa historických zbraní, pričom sme sa museli teoreticky aj prakticky vyrovnať s prekladateľskými problémami na rôznych úrovniach.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin