Súčasná rakúska literatúra a identita Druhej rakúskej republiky

Súčasná rakúska literatúra a identita Druhej rakúskej republiky
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2016
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Eva Höhn – Nikola Korčáková
Autori z UMBHohn Eva, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-1174-4
ISSN
Počet strán102
Skriptum Súčasná rakúska literatúra a identita Druhej rakúskej republiky vychádza v rámci študijného programu európskych kultúrnych štúdií, špeciálne určených pre predmet kultúrne štúdiá nemecky hovoriacich krajín. hlavným cieľom publikácie bol náčrt literárneho vývoja na pozadí historického kontextu a tak napomôcť k pochopeniu hlavných priesečníkov súčasnej rakúskej spoločnosti.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin