Preklad a tlmočenie 11. Má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? II. časť

Preklad a tlmočenie 11. Má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? II. časť
Typ publikácieZborník
Rok vydania2014
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Vladimír Biloveský (ed)
Autori z UMBĎuricová Alena, doc. PhDr., PhD.; Vallová Elena, PhDr., PhD.; Čulenová Eva, PaedDr., PhD.; Hardošová Mária, PaedDr., PhD.; Reichwalderová Eva, Mgr., PhD.; Ličko Roman, Mgr., PhD.; Chovancová Katarína, doc. PhDr., PhD.; Gyorgy Ladislav, PhDr., PhD.; Melicherčíková Miroslava, PhDr.
ISBN978-80-557-0796-9
ISSN
Počet strán136
Kolektívna monografia s podnázvom Má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? Reciprocity a tenzie v translatologickom výskume z edície PREKLAD a TLMOČENIE je už v poradí jedenástou. Predstavuje úvahy o súčasnej úlohe translatológie, jej rôznych podobách i smerovaní, jej vnútorných pnutiach, o vplyvoch iných vedných disciplín, ale i o jej budúcnosti. Novinkou je nový formát i obálka/šat. Formát predurčil i usporiadanie monografie – do dvoch dielov. Novým formátom chceme ponúknuť komfortnejšie užívateľské čítanie a obálkou ju chceme zatraktívniť. Ďalším obohatením monografie je i menný register. Publikácia ostáva pri zaužívanej štruktúre: VŠEOBECNÁ TRANSLATOLÓGIA, UMELECKÝ PREKLAD, TLMOČENIE (I. DIEL); ODBORNÝ PREKLAD, DIDAKTIKA PREKLADU A TLMOČENIA (II. DIEL).
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin