Mosaïque de littérature slovaque contemporaine / Mozaika súčasnej slovenskej literatúry (2. doplnené a rozšírené vydanie)

Mosaïque de littérature slovaque contemporaine / Mozaika súčasnej slovenskej literatúry (2. doplnené a rozšírené vydanie)
Typ publikácieIné
Rok vydania2014
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Guy Nicolas - Zázrivcová Monika (ed)
Autori z UMBZázrivcová Monika, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-0763-1
ISSN
Počet strán182
Výber z prózy dvanástich slovenských spisovateľov súčasnej literatúry, ktorý je súčasťou tejto dvojjazyčnej publikácie, bol preložený učiteľmi a študentmi Katedry romanistiky FF UMB. Doposiaľ nepreložené texty do francúzštiny od autorov: Balla, Mila Haugová, Michal Hvorecký, Ivan Kadlečík, Zuska Kepplová, Márius Kopcsay, Uršuľa Kovalyk, Silvester Lavrík, Maxim E. Matkin, Dušan Mitana, Pavol Rankov, Zuzana Šmatláková.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin