LA SYNTAXE DU FRANÇAIS en 50 leçons. Exercices. 3. doplnené a rozšírené vydanie.

LA SYNTAXE DU FRANÇAIS en 50 leçons. Exercices. 3. doplnené a rozšírené vydanie.
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2014
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Elena Baranová - Katarína Chovancová
Autori z UMBChovancová Katarína, doc. PhDr., PhD.; Baranová Elena, doc. PhDr.
ISBN978-80-557-0733-4
ISSN
Počet strán152
Vydania z roku 2012 sa vypredalo. Skúsenosti s jeho používaním viedli k úpravám, takže nová verzia pozostáva z 50 kapitol v 3 častiach: Jednoduchá veta – Súvetie – Sumarizujúce spracovanie základných predložiek ako komponentov rôznych vetných členov. Súčasťou je kľúč k väčšine cvičení podporujúci autonómiu študenta. Ide o overený materiál pre študentov prekladateľstva, tlmočníctva a učiteľstva.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin