Aspekty prekladu ruských prechodníkových konštrukcií v teórii a praxi

Aspekty prekladu ruských prechodníkových konštrukcií v teórii a praxi
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2016
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Kamila Brtková
Autori z UMBBrtková Kamila, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-1163-8
ISSN
Počet strán110
Problematika prekladu ruských prechodníkov (transgresív) do slovenčiny je v prekladateľských kruhoch pertraktovaná a doteraz možno nie celkom uspokojivo riešená. Odpovede na otázky spojené s prekladom prechodníkov zákonite hľadajú všetci prekladatelia pri svojej práci. V gramatikách a v inej jazykovednej literatúre, rovnako ako aj v teórii translatológie, síce nachádzame poznatky o preklade prechodníkov, no tie sú často len teoretické a menej riešia konkrétne translatologické situácie. V tejto monografii chceme priblížiť teóriu praxi a rozobrať danú problematiku tak, aby sa v nej dalo ľahko orientovať. Prekladateľom, ktorí pracujú s ruským jazykom, sa pokúsime uľahčiť cestu hľadania správnych riešení. Predkladáme analýzu vybraných viet z diel ruských klasikov Nikolaja Vasilieviča Gogoľa a Michaila Zoščenka v preklade renomovaných slovenských prekladateľov Jána Ferenčíka a Viery Marušiakovej.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin