Daňový systém - Zbierka príkladov

Daňový systém - Zbierka príkladov
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Ján Huňady, Michal Ištok
Autori z UMBIstok Michal, Ing., PhD.; Huňady Ján, Ing., PhD.
ISBN978-80-557-1740-1
ISSN
Počet strán70
Skriptá sú zbierkou riešených a neriešených príkladov. Okrem samotných príkladov obsahuje publikácia aj teoretické otázky a praktické úlohy na precvičenie daňovej problematiky majú za cieľ oboznámiť čitateľov s fungovaním daňového systému SR. Po praktickej stránke dopĺňa skriptum „Daňovým systém“ od totožnej autorskej dvojice. Publikácia má za cieľ najmä poskytnúť určitý zásobník praktických úloh a príkladov. Z uvedených dôvodov je vhodná najmä ako komplementárny zdroj informácií k ďalšiemu učebnému textu. Jednotlivé kapitoly obsahujú úlohy a príklady k daniam obsiahnutým v daňovej sústave SR. Publikácia tematicky postupuje od úvodu do problematiky daní cez nepriame dane (DPH a spotrebné dane) k priamym daniam (dane z príjmov, majetkové a miestne dane). Posledná t. j. siedma kapitola obsahuje úlohy a príklady zamerané na medzinárodné aspekty daní.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin