PSYHOLÓGIA TRHU

PSYHOLÓGIA TRHU
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2021
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Andrea Seberíni
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1896-5
ISSN
Počet strán236
Cieľom vysokoškolskej učebnice je ponúknuť ucelený prehľad vybraných poznatkov aplikovanej psychologickej disciplíny – psychológie trhu. Pre potreby vysokoškolskej učebnice sú vybrané poznatky, ktoré sú významné pre študentov ekonomických odborov, ale zároveň sú využiteľné v manažérskej praxi. Práve psychológia trhu ponúka poznatky, ktoré prispejú k poznaniu, pochopeniu a predvídaniu spotrebiteľského správania na trhu. Psychologické poznatky tvoria často základ pre efektívne kampane, ktoré sú tvorené adresne pre konkrétny cieľový trh, ktoré si daný segment vyžaduje.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin