EFEKTÍVNE VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM

EFEKTÍVNE VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Marián Kika
Autori z UMBKika Marian, PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-1727-2
ISSN
Počet strán144
Publikácia sa zaoberá problematikou štúdia na vysokej škole. Zameriava sa na vysvetlenie podstaty štúdia, rozoberá hlavné študijné činnosti, zručnosti a predpoklady, rozpracováva fázy a štýly štúdia. Odpovedá na otázky ako efektívne čítať a pracovať s odborným textom, ako si robiť vhodné poznámky, ako vyhľadávať a spracovávať odborné informácie, ako písať kvalifikačné a záverečné práce, ako úspešne prezentovať a ako sa pripravovať a úspešne absolvovať skúšky. Je vypracovaná na základe moderných domácich i zahraničných zdrojov. Určená je pre vysokoškolských študentov a záujemcov o štúdium na vysokej škole.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin