Ústavné súdnictvo v Slovenskej republike

Ústavné súdnictvo v Slovenskej republike
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2021
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)JUDr. Júlia Ondrová, PhD. - Mgr. Michal Úradník
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1849-1
ISSN
Počet strán228
Obsahovým zameraním predkladanej vysokoškolskej učebnice je priblížiť postavenie a činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky. Učebnica sa člení do niekoľkých samostatných kapitol, ktoré predstavujú všeobecné východiská postavenia Ústavného súdu Slovenskej republiky, priblíženie jednotlivých druhov konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky ako aj komparáciu ústavného súdnictva v Slovenskej republike a vo vybraných štátoch Európskej únie /Česká republika, Spolková republika Nemecko/. Vysokoškolská učebnica „Ústavné súdnictvo v Slovenskej republike“ vytvára ucelené dielo v oblasti ústavného súdnictva pre študentov právnických fakúlt ako aj prípadne pre študentov príbuzných študijných odborov.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin