Základné lokomócie a sezónne pohybové činnosti

Základné lokomócie a sezónne pohybové činnosti
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2014
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Naďa Novotná – Robert Rozim
Autori z UMBRozim Róbert, PaedDr., PhD.; Novotná Nadežda, doc. Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-0754-9
ISSN
Počet strán105
V učebných textoch sa autori zamerali na spracovanie problematiky dvoch tematických celkov z ISCED1, konkrétne základné lokomócie a sezónne pohybové činnosti. Celé skriptá sú spracované v troch nosných kapitolách. Obsahom prvej kapitoly je učivo o základných lokomóciach a možnostiach ich skvalitňovania. Autori ponúkajú čitateľovi množstvo hier a činností, ktoré sú využiteľné v telesnej výchove v školách. Obsahom druhej kapitoly sú sezónne činnosti. Kapitola je spracovaná podľa jednotlivých druhov, ako sú zastúpené v ISCED 1. Tiež obsahuje množstvo návodov na využitie pohybových prostriedkov z jednotlivých aktivít. Záver skrípt je venovaný diagnostike pohybových schopností využiteľnej v školskej telesnej výchove v primárnej edukácii.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin