Vzťah adolescentov k outdoorovým aktivitám

Vzťah adolescentov k outdoorovým aktivitám
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2017
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Stanislava Straňavská, Karol Görner
Autori z UMBGorner Karol, prof. PaedDr., PhD.; Stranavska Stanislava
ISBN978-80-557-1330-4
ISSN
Počet strán136
Predložená monografia zisťovala vzťah adolescentov k outdoorovým aktivitám. Cieľom práce bolo zistiť, aký vzťah majú adolescenti k outdoorovým aktivitám a zároveň zistiť, ako vplyvom pohybovo-výchovného programu zameraného na outdoorové aktivity, dôjde k zmene v názoroch na pohybovú aktivitu. V teoretickej časti sú objasnené jednotlivé pojmy, ako pohybová aktivita, outdoorové aktivity, turistika, zdravie a adolescencia. Vo výsledkovej časti prezentujeme zdravotný stav respondentov, ako trávia svoj voľný čas počas pracovného týždňa a víkendov, vzťah k pohybovým a outdoorovým aktivitám, zapojenosť do outdoorových aktivít a zároveň mieru dôležitosti a uplatňovania pohybovej aktivity v ich živote.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin