Všeobecná pohybová výkonnosť a telesný vývin žiakov 1. ročníka základných škôl v Banskej Bystrici v školskom roku 2012/2013

Všeobecná pohybová výkonnosť a telesný vývin žiakov 1. ročníka základných škôl v Banskej Bystrici v školskom roku 2012/2013
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2013
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Ivan Čillík a kolektív
Autori z UMBPivovarnicek Pavol; Kollár Rastislav, PaedDr., PhD.; Kremnický Juraj, Mgr., PhD.; Čillík Ivan, prof. PaedDr., CSc.
ISBN978-80-557-0633-7
ISSN
Počet strán102
Vedecká monografia prezentuje výsledky výskumu realizovaného na základných školách v pôsobnosti mesta Banská Bystrica. Výsledky žiakov 1. ročníka obsahujú úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti, telesný vývin a mimoškolské pohybové aktivity. Autori porovnávajú výsledky s predchádzajúcimi výskumami. Súčasťou monografie je aj identifikácia predpokladov žiakov s výbornými ukazovateľmi v úrovni všeobecnej pohybovej výkonnosti. V závere autori uvádzajú odporúčania pre prax, ktoré by mali pomôcť k zlepšeniu úrovne všeobecnej pohybovej výkonnosti žiakov.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin