Vplyv špecializovaného programu na rozvoj pohybových schopností začínajúcich gymnastov

Vplyv špecializovaného programu na rozvoj pohybových schopností začínajúcich gymnastov
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2014
VydavateľstvoGaudeamus. Vydavateľstvo UHK
Autor (podľa obálky)Juraj Kremnický
Autori z UMBKremnický Juraj, Mgr., PhD.
ISBN978-80-7435-477-9
ISSN
Počet strán102
Problematika tréningového procesu v etape gymnastickej predprípravy je v gymnastických kruhoch v súčasnosti často skloňovaná vzhľadom na potrebu vytvárania pohybových predpokladov, ktoré umožňujú optimálny a plynulý výkonnostný rast. Z tohto dôvodu je potrebné už v týchto najnižších vekových kategóriách vedecký prístup. Cieľom výskumu bolo zistiť mieru vplyvu špecializovaného programu na rozvoj pohybových schopností začínajúcich gymnastov z GK ŠK UMB Banská Bystrica. Výskumný súbor tvorilo 17 probandov veku 6-7 rokov rozdelený na dve homogénne skupiny. Na zistenie účinnosti deväť mesačného špecializovaného programu sme použili dvojskupinový pedagogický experiment. Účinnosť špecializovaného programu sme zisťovali prostredníctvom motorických testov používaných v Slovenskej gymnastickej federácii.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin