Vplyv kurzovej formy vyučovania zimných športov na zmenu postojov žiakov stredných škôl k učiteľom telesnej a športovej výchovy.

Vplyv kurzovej formy vyučovania zimných športov na zmenu postojov žiakov stredných škôl k učiteľom telesnej a športovej výchovy.
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Boris Beťák - Jiří Michal
Autori z UMBBeťák Boris, PaedDr.; Michal Jiří, Doc. PaedDr., PhD.
ISBN978-80-557-0933-8
ISSN
Počet strán142
Vedecká monografia prezentuje výsledky výskumných šetrení autorov, ktorých cieľom bolo zistiť, či po absolvovaní kurzovej formy vyučovania zimných športov dôjde k zmenám v jednotlivých zložkách postoja žiakov stredných škôl k učiteľom telesnej a športovej výchovy. Získané široké spektrum dosiahnutých výsledkov výskumu vyústilo do záverov a odporúčaní pre vedný odbor a telovýchovnú prax.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin