Tourism and physical activities in the countryside in the life style of secondary school students

Tourism and physical activities in the countryside in the life style of secondary school students
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Gaudeamus UHK
Autor (podľa obálky)Stanislava Straňavská
Autori z UMBStranavska Stanislava
ISBN978-80-7435-625-4
ISSN
Počet strán78
Predložená monografia zisťovala vzťah žiakov k turistike a k športovo pohybovým aktivitám v prírode v ich voľnom čase. Cieľom práce bolo zistiť a analyzovať názory stredoškolskej mládeže v Humennom na turistiku a športovo pohybové aktivity v prírode v spôsobe ich života. Jedno z významných zistení je, že vzťah k turistike medzi chlapcami a dievčatami nie je štatisticky významný na hladine p < 0,05.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin