Teória a didaktika športovej hry basketbal

Teória a didaktika športovej hry basketbal
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2019
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Andrea Izáková – Gustáv Argaj – Ľubor Tománek – Karel Hůlka
Autori z UMBIzáková Andrea, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-1648-0
ISSN
Počet strán130
Učebnicu predkladá kolektív odborníkov v oblasti teórie a didaktiky basketbalu, ako aj z oblasti odbornej praxe. Učebnica je venovaná najmä študentom telesnej výchovy a športu, ale využiť ju môžu aj súčasný učitelia telesnej a športovej výchovy, najmä zdrojové informácie do praxe (kap. 3), ako aj začínajúci tréneri basketbalu. Hlavným zámerom bolo poskytnúť v troch kapitolách základné informácie z oblasti teórie a didaktiky basketbalu. Prvé dve kapitoly sumarizujú teoretické poznatky, ktoré prevedú študenta históriou a podrobnejšou charakteristikou danej športovej hry, uvádzajú hlbší prehľad systematiky herných činností a popis základných pravidiel danej. Sú tu uvedené informácie súvisiace s edukatívnou činnosťou učiteľa telesnej výchovy a športu v rámci požiadaviek a štandardov ISCED 2 a podrobnejšie charakterizované didaktické prístupy a formy k nácviku a zdokonaľovaniu športovej hry basketbal. Obsahom tretej kapitoly sú praktické ukážky metodiky nácviku a zdokonaľovania herných činností jednotlivca, herných kombinácií a systémov v basketbale s využitím metodicko-organizačných foriem, ktoré sa uplatňujú pri realizácii a učení sa v samotnej hre
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin