Športové hry - 1. časť

Športové hry - 1. časť
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2013
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Miroslav Nemec
Autori z UMBIzáková Andrea, Mgr., PhD.; Adamčák Štefan, doc. PaedDr., PhD.; Nemec Miroslav, doc. PaedDr., PhD.; Popelka Jaroslav, Mgr., PhD.; Kollár Rastislav, PaedDr., PhD.
ISBN978-80-557-0608-5
ISSN
Počet strán202
Publikácia je zostavená ako učebnica, v ktorej kolektív vysokoškolských pedagógov prezentuje svoj pohľad na problematiku hier, pohybových hier a teóriu a didaktiku športových hier. Nosnou časťou učebnice je oblasť didaktiky športových hier a základné informácie o pravidlách vybraných známych aj menej známych športových hier.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin