Športové hry. 1. časť. 2. doplnené a rozšírené vydanie

Športové hry. 1. časť. 2. doplnené a rozšírené vydanie
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2014
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Miroslav Nemec a kol
Autori z UMBKollár Rastislav, PaedDr., PhD.; Kučera Marian, PaedDr., PhD.; Izáková Andrea, Mgr., PhD.; Nemec Miroslav, doc. PaedDr., PhD.; Adamčák Štefan, doc. PaedDr., PhD.; Popelka Jaroslav, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-0809-6
ISSN
Počet strán226
Publikácia je zostavená ako učebnica, v ktorej kolektív vysokoškolských pedagógov prezentuje svoj pohľad na problematiku hier, pohybových hier a teóriu a didaktiku športových hier. Nosnou časťou učebnice je oblasť didaktiky športových hier a základné informácie o pravidlách vybraných známych aj menej známych športových hier.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin