Porovnanie taktického a technického prístupu vyučovania vo volejbale, na zmeny úrovne výkonnosti 13-14 ročných žiakov základných škôl

Porovnanie taktického a technického prístupu vyučovania vo volejbale, na zmeny úrovne výkonnosti 13-14 ročných žiakov základných škôl
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2013
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Jaroslav Popelka
Autori z UMBPopelka Jaroslav, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-0570-5
ISSN
Počet strán106
Práca sa zaoberá porovnaním taktického a technického prístupu vyučovania vo volejbale, na zmeny úrovne výkonnosti 13-14 ročných žiakov základných škôl. Teoretická časť práce podáva prehľad o didaktických prístupov vyučovania športových hier a hernom výkone. Praktická časť je zameraná na porovnanie a overenie efektu taktického a technického prístupu vyučovania vo volejbale.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin