Možnosti rozvoja pohybových schopností žiakov primárnej edukácie intervenčným programom

Možnosti rozvoja pohybových schopností žiakov primárnej edukácie intervenčným programom
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Julián Krull, Nadežda Novotná
Autori z UMBNovotná Nadežda, doc. Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-0910-9
ISSN
Počet strán130
Monografia prezentuje výskum vplyvu obsahu intervenčného pohybového programu na úroveň pohybových schopností detí mladšieho školského veku. Z výskumu vyplynulo, že pohybový program ovplyvnil predovšetkým rýchlostné a a vytrvalostné pohybové schopnosti, neovplyvnil flexibilitu sledovaných probandov. Po korekcii obsahu pohybového programu ho autori odporúčajú realizovať v školskej praxi.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin