Lifestyle of Primary School Pupils

Lifestyle of Primary School Pupils
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2017
VydavateľstvoGaudeamus. University of Hradec Králové
Autor (podľa obálky)Jiří Michal
Autori z UMBMichal Jiří, Doc. PaedDr., PhD.
ISBN978-80-7435-676-6
ISSN
Počet strán74
Monografia prezentuje výsledky výskumu, ktorého cieľom bolo zistiť zmenu postojov k telesnej a športovej výchove a životnému štýlu u žiakov základných škôl vplyvom intervenčného projektu. Výsledky experimentu potvrdili pozitívny vplyv vytvoreného intervenčného projektu na postoje žiakov k telesnej a športovej výchove.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin