Lifestyle of Adolescents in Relation to their Health

Lifestyle of Adolescents in Relation to their Health
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2017
VydavateľstvoGaudeamus. University of Hradec Králové
Autor (podľa obálky)Lukáš Šmída
Autori z UMBSmida Lukas
ISBN978-80-7435-679-7
ISSN
Počet strán104
Vedecká monografia tvorená zo štyroch základných častí prezentuje rezultáty prieskumu v oblasti zdravia a životného štýlu adolescentiek v Banskej Bystrici. Problematika práce vychádza z potrieb spoločnosti venovať sa prevencii zdravia a zamedzovaniu šírenia civilizačných ochorení. Existuje smerodajný predpoklad, že životný štýl má 50 %-ný podiel na kvalite zdravia človeka. Preto cieľom prieskumu bolo zistiť úroveň vybraných determinantov zdravia a životného štýlu adolescentiek vo vzťahu k ich zdraviu.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin