Kreatívne, estetické a psychomotorické pohybové činnosti

Kreatívne, estetické a psychomotorické pohybové činnosti
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2013
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Novotná - vladovičová - Palovičová
Autori z UMBNovotná Nadežda, doc. Mgr., PhD.; Vladovičová Nadežda, doc. PaedDr., PhD.; Palovičová Júlia, PaedDr., PhD.
ISBN978-80-557-0579-8
ISSN
Počet strán96
Učebné texty obsahujú rozpracovanie dvoch tematických okruhov zo štátneho vzdelávacieho programu – časť telesná výchova. Snahou autoriek bolo uviesť hlavné učebné ciele týchto tematických celkov, výstupné štandardy, ktoré sú v nich stanovené pre žiakov primárnej edukácie a napomôcť praxi uvedením konkrétnych príkladov na vyučovanie kreatívnych, tanečných a psychomotorických hier a cvičení.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin