High school students´and teachers´ attitudes to winter sports and its teaching classes

High school students´and teachers´ attitudes to winter sports and its teaching classes
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2014
VydavateľstvoVydavateľstvo GAUDEAMUS, Hradec Králové
Autor (podľa obálky)Beťák Boris
Autori z UMBBeťák Boris, PaedDr.
ISBN978-80-7435-418-2
ISSN
Počet strán118
Vedecká monografia prezentuje výsledky výskumných šetrení autora, ktorých cieľom bolo rozšíriť poznatky o názoroch žiakov a učiteľov telesnej a športovej výchovy stredných škôl na zimné športy a ich vyučovanie. Získané široké spektrum dosiahnutých výsledkov výskumu podrobil autor komparácii s výsledkami prác iných autorov s následným vyústením do záverov a odporúčaní pre telovýchovnú prax.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin