Záujmové skupiny v teórii politiky

Záujmové skupiny v teórii politiky
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2013
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Monika Uhlerová
Autori z UMBUhlerová Monika, PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-0598-9
ISSN
Počet strán148
Vysokoškolská učebnica Záujmové skupiny v teórii politiky oboznamuje študentov odboru politológia (prípadne i ďalších spoločensko-vedných disciplín), ale aj širšiu odbornú či laickú verejnosť so základnými definíciami a klasifikáciami záujmových skupín, teoretickými prístupmi k ich skúmaniu, ich významom, formovaním, fungovaním, funkciami, činnosťou, využívanými stratégiami a taktikami, zdrojmi vplyvu na verejnú politiku, vzťahmi s politickými stranami, modelmi záujmovej politiky a vzťahmi záujmových skupín so štátom pri artikulácii a reprezentácii záujmov.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin