Teória a prax verejnej správy v podmiekach Slovenskej republiky

Teória a prax verejnej správy v podmiekach Slovenskej republiky
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2014
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Kováčová Eleonóra, PhDr., PhD.
Autori z UMBKováčová Eleonóra, PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-0735-8
ISSN
Počet strán236
Problematika verejnej správy je značne rozsiahla, a vzhľadom na neustále prebiehajúce zmeny náročná. Vedecká recenzovaná monografia má za cieľ objasniť podstatu a význam verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky, ako aj význam a podstatu špecifických procesov, prebiehajúcich na jej jednotlivých úrovniach – na úrovni štátnej správy a miestnej štátnej správy, ako aj na úrovni územnej samosprávy.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin