Súčasné politické teórie II.

Súčasné politické teórie II.
Typ publikácieOdborná monografia
Rok vydania214
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Kulašik Peter a kol.
Autori z UMBOndria Peter, doc. PhDr., PhD.; Škutová Daniela, doc. PhDr., PhD.; Kováčik Branislav, doc. PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-0710-5
ISSN
Počet strán172
Dva diely Súčasných politických teórií majú za cieľ oboznámiť čitateľa so šírkou, „životnosťou“ a spôsobmi realizácie bádania v politických vedách. Objasňuje všeobecné spôsoby teoretizovania v rôznych politologických prístupoch a metódy, ktoré politológovia pri skúmaní svojho predmetu používajú. Kniha samozrejme nepodáva vyčerpávajúci obraz celého spektra teoreticko-metodologických problémov v súčasnej politológii, ani dostatočne hlbokú analýzu skúmaných problémov. Jednotlivé kapitoly naznačujú skôr kontúry intelektuálneho „zosieťovania“, z ktorého sa spoločne vykryštalizovali vývojové línie a tradície politických teórií v 20. storočí. Autori pri výbere konkrétnych tematických celkov predovšetkým prihliadali na didaktické účely dané študijnými programami politológie, ktoré si vyžadujú chápania politických javov z rôznych teoretických a metodologických aspektov ako aj spoločenských kontextov.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin