Územná fragmentácia obcí v podmienkach Slovenskej republiky a jej dosahy

Územná fragmentácia obcí v podmienkach Slovenskej republiky a jej dosahy
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2016
VydavateľstvoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Kováčová Simona, Mgr., PhD.
Autori z UMBKováčová Simona, Mgr.
ISBN978-80-557-1115-7
ISSN
Počet strán154
Monografia sa svojím obsahovým zameraním orientuje na oblasť verejnej správy, pričom s ašpiráciou na zvýšenie jej efektivity akcentuje na charakter slovenskej lokálnej konfigurácie, s ambíciou zhodnotiť jej aktuálny stav a poukázať na možné riziká súvisiace s odsúvaním potreby komunálnej reformy, ktorá sa stáva relevantnou v dôsledku pretrvávania či nárastu počtu malých územných jednotiek. Preto primárnym cieľom tematického zamerania je prispieť k uvedomeniu si vážnosti plurality rôznorodých problémov, ktoré rezultujú z územnej rozdrobenosti ako aj k akceptovaniu potreby zavádzania racionálnych reformných postupov citlivých na špecifiká slovenskej lokálnej štruktúry, čo by smerovalo k zoštíhleniu miestnej štruktúry, k eliminovaniu záťaže obcí a celkovo k zefektívneniu systému verejnej správy.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin