Nulová Eurobankovka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Nulová Eurobankovka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Na bankovke je zobrazená socha Mateja Bela, slávnostne odhalená pri príležitosti 25. výročia úspešného pôsobenia Univerzity Mateja Bela, tiež ukážka jeho najvýznamnejšieho diela na pozadí s budovou, v ktorej sídlila prvá fakulta v našom meste – Pedagogická fakulta. V súčasnosti v týchto priestoroch pôsobí Ekonomická fakulta UMB a budova je od apríla 2018 národnou kultúrnou pamiatkou.
Teraz vypredané

Matej Bel, Veľká ozdoba Uhorska

Univerzita Mateja Bela ako jedna z prvých inštitúcii na Slovensku vydaním tejto eurobankovky rozbieha prezentáciu výnimočných osobností našej i európskej histórie a všetkým záujemcom približuje osobnosť Mateja Bela, Veľkú ozdobu Uhorska, polyhistora a učenca, ktorého názov nesie práve naša univerzita.

Na bankovke socha Mateja Bela

Na bankovke je zobrazená socha Mateja Bela,  slávnostne odhalená pri príležitosti 25. výročia úspešného pôsobenia  Univerzity Mateja Bela, tiež ukážka jeho najvýznamnejšieho diela na pozadí s budovou, v ktorej sídlila prvá fakulta v našom meste – Pedagogická fakulta. V súčasnosti v týchto priestoroch pôsobí Ekonomická fakulta UMB a budova je od apríla 2018 národnou kultúrnou pamiatkou.

Bankovka je originál

Bankovka je vytlačená na originálnom bankovom papieri so všetkými ochrannými prvkami, akými sú sériové číslo, mikrotlač, vodoznak, hologram.

 

Počet kusov na osobu nie je limitovaný.  (Nevzťahuje sa na sériové čísla 0001 – 1000, pri ktorých je predaj limitovaný na maximálne 5 ks)


Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin