Základy biogeografie a ekológie

Základy biogeografie a ekológie
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Valerián Franc, Radovan Malina, Martina Škodová
Autori z UMB
ISBN978-80-557-0891-1
ISSN
Počet strán174
Cieľom vysokoškolskej učebnice Základy biogeografie a ekológie je poskytnúť orientáciu v množstve rôznorodých, v publikovaných prácach roztratených poznatkov o rozšírení rastlín a živočíchov na Zemi, ako i v ekologických zákonitostiach ich vzťahov k prostrediu i medzi sebou. Učebnica je určená pre študentov biologických a geografických študijných odborov na Fakulte prírodných vied UMB ale aj pre všetkých vážnejších záujemcov o dianie v prírode.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin