Príručka na určovanie lariev pakomárov (Diptera:Chironomidae) Slovenska, Časť 2. Tanypodinae

Príručka na určovanie lariev pakomárov (Diptera:Chironomidae) Slovenska, Časť 2. Tanypodinae
Typ publikácieIné
Rok vydania2014
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Peter Bitušík, Ladislav Hamerlík
Autori z UMBBitušík Peter, Prof. RNDr., CSc.; Hamerlík Ladislav, Ing., PhD.
ISBN978-80-557-0799-0
ISSN
Počet strán96
Publikácia nadväzuje na 1.diel vydaný v roku 2000 a je zameraná na praktickú determináciu lariev pakomárov podčeľade Tanypodinae, Text je doplnený ilustráciami, resp. mikrofotografiami dôležitých diagnostických znakov a údajmi o ekologických nárokoch a rozšírení taxónov na území Slovenska. Má za cieľ uľahčiť determináciu taxonomicky ťažkej skupiny, ktorá sa prakticky využíva pri hodnotení kvality a ekologického stavu vôd podľa požiadaviek Rámcovej smernice o vodách.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin