Teoretické princípy ekologických procesov, funkcií a služieb ekosystémov

Teoretické princípy ekologických procesov, funkcií a služieb ekosystémov
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2014
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Ivan Vološčuk
Autori z UMBVološčuk Ivan, prof. Ing., DrSc.
ISBN978-80-557-0683-2
ISSN
Počet strán266
Monografia prináša syntetický prehľad o zásadách, teórii a manažmente ekosystémových služieb. Opiera sa o chápanie ekosystémových služieb v zmysle materiálu OSN - Miléniové hodnotenie ekosystémových služieb, analyzuje najnovšie domáce a zahraničné prístupy k teórii a hodnoteniu služieb ekosystémov, ich ohrozeniu a ochrane. U nás doteraz nebola vydaná podobná vedecká monografia so zameraním na služby ekosystémov.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin