Počítačom podporované experimenty v prírodovednom vzdelávaní

Počítačom podporované experimenty v prírodovednom vzdelávaní
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Marek Skoršepa
Autori z UMBSkoršepa Marek, RNDr., PhD.
ISBN978-80-557-0898-0
ISSN
Počet strán187
Monografia sa zaoberá problematikou implementácie školského počítačom podporovaného experimentovania do vyučovania prírodných vied. Jej zámerom je prezentácia metód a výsledkov výskumu realizovaného na platforme overovania novonavrhnutých laboratórnych aktivít s podporou počítačových meracích systémov v pedagogickej praxi. Navrhnuté počítačom podporované aktivity sú produktom práce medzinárodného konzorcia zloženého z didaktikov troch prírodovedných disciplín (fyziky, chémie a biológie) z piatich krajín EÚ.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin