Vybrané kapitoly z ekologického monitoringu

Vybrané kapitoly z ekologického monitoringu
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Peter Urban
Autori z UMBUrban Peter, doc. Ing., PhD.
ISBN978-80-557-0864-5
ISSN
Počet strán130
Vysokoškolské skriptá Vybrané kapitoly z ekologického monitoringu predstavujú len stručný výber z aktuálnej, širokej, rýchlo sa rozvíjajúcej i zaujímavej problematiky ekologického monitoringu a s ňou súvisiacich tém. Nejde o komplexne poňaté a ucelené celky, ale len o výber základných okruhov a problémov, ktoré sú preberané na prednáškach z predmetov Ekologický monitoring, resp. Aplikovaný monitoring na FPV UMB.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin