Integrovaný manažment Národného parku Slovenský Kras

Integrovaný manažment Národného parku Slovenský Kras
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2013
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Judita Tomaškinová, Ján Tomaškin
Autori z UMBTomaškinová Judita, RNDr., PhD.; Tomaškin Ján, Ing., PhD.
ISBN978-80-557-0589-7
ISSN
Počet strán148
Predkladaná monografia je venovaná integrovanému manažmentu chránených území. Na modelovom príklade NP Slovenský kras prináša parciálnu časť výsledkov z výskumu, ktorý bol zameraný na komplexné zhodnotenie efektívnosti jeho manažmentu. Zároveň prináša aj návrh konkrétnych opatrení a krokov na jeho zefektívnenie.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin