Identifikácia a posudzovanie rizika II. časť.- Zaobchádzanie s rizikom

Identifikácia a posudzovanie rizika II. časť.- Zaobchádzanie s rizikom
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2013
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Ján Zelený a kol.
Autori z UMBDrímal Marek, Ing., PhD.; Dado Miroslav, Ing., PhD.; Stebila Ján, PaedDr., PhD.; Marková Iveta, doc. RNDr., PhD.; Zelený Ján, prof. Ing., CSc.; Pašková Lucia, PaedDr., PhD.
ISBN978-80-557-0660-3
ISSN
Počet strán361
Učebnica je určená študentom študijného odboru Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a študijného odboru Environmentálny manažment. Môžu ju však využiť aj odborníci zaoberajúci sa problematikou manažérstva rizika v spoločenskej praxi.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin