Teória chemickej väzby

Teória chemickej väzby
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2013
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Miroslav Medveď, Marek Skoršepa, Šimon Budzák
Autori z UMBBudzák Šimon, RNDr., PhD.; Skoršepa Marek, RNDr., PhD.; Medveď Miroslav, doc. RNDr., PhD.
ISBN978-80-557-0641-2
ISSN
Počet strán0
Teória chemickej väzby vychádzajúca z aplikácie princípov kvantovej mechaniky na molekulové systémy predstavuje dôležitú oblasť modernej chémie. V širšom zmysle nám táto disciplína umožňuje pochopiť a vysvetliť procesy na molekulovej a nadmolekulovej úrovni, existenciu stabilných molekulových štruktúr a vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin