Zborník príspevkov z 1. Vedeckého seminára „Deň doktorandov“

Zborník príspevkov z 1. Vedeckého seminára „Deň doktorandov“
Typ publikácieZborník
Rok vydania2017
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Dr. iur. JUDr, Ing. Michal Turošík, PhD.
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1235-2
ISSN
Počet strán0
pdf Stiahnuť publikáciu
Dňa 9. 3. 2016 sa na Právnickej fakulte UMB uskutočnil 1. Deň doktorandov. Iniciatíva vedenia fakulty sa prejavila v ponúknutí ďalšej aktivity vylepšujúcej portfólio služieb v rámci ponúkaného tretieho stupňa štúdia. Keďže doktorandi tak dennej ako aj externej formy sú v rámci svojej vedeckej činnosti povinní prezentovať ju vo vzťahu k širokej odbornej verejnosti, rozhodla sa Právnická fakulta ponúknuť im priestor na vzájomnú prezentáciu dosiahnutých výsledkov výskumu. 1. Deň doktorandov sa uskutočnil dňa 9.marca 2016. Úvodom sa na plenárnom zhromaždení doktorandom prihovorili dekan fakulty mult. Dr.h.c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. a prodekan pre medzinárodné vzťahy, doktorandské štúdium a legislatívu Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., ktorí priblížili aktuálny stav a perspektívy doktorandského štúdia na PrF UMB, ako aj cieľ a plánovaný priebeh samotného vedeckého seminára - Dňa doktorandov. Následne sa doktorandi rozdelili do sekcii podľa študijných programov, kde predniesli svoje príspevky. Vďaka disciplinovanej pripravenosti účastníkov, ako aj odbornému vedeniu moderujúcich sa celý vedecký seminár niesol v duchu podnetnej diskusie, ktorá sa prirodzene vyvinula takmer po každom príspevku. Výsledkom týchto snáh je zborník príspevkov, ktorý má ambíciu priblížiť výskum a vedeckú prácu doktorandov. Veríme, že práve takto strávený vedecký seminár dáva dobrý základ ďalšej zmysluplnej práci doktorandov v rámci tretieho stupňa štúdia na PrF UMB.
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
Vydavateľstvo UMB BELIANUM, Tajovského 51, Banská Bystrica
Cena s DPH:  0,00 €

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin