Základy práva proti nekalej súťaži

Základy práva proti nekalej súťaži
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2018
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Kubinec, Martin
Autori z UMBKubinec Martin, JUDr., PhD.
ISBN978-80-557-1410-3
ISSN
Počet strán164
Učebnica Základy práva proti nekalej súťaži je učebnou pomôckou najmä pre povinne voliteľný predmet Právo proti nekalej súťaži, ponúka základný prehľad a analýzu ustanovení Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov na ochranu hospodárskej súťaže v súkromno-právnej rovine, vrátane dostupnej judikatúry v oblasti nekalosúťažných konaní.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin