Základy kriminálneho spravodajstva

Základy kriminálneho spravodajstva
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)JUDr. Adrián Vaško, PhD.
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1787-6
ISSN
Počet strán0
Vysoskoškolské skriptá sa zaoberajú problematikou kriminálneho spravodajstva v Slovenskej republike v kontexte zavedenia Európskeho modelu kriminálneho spravodajstva do praxe. Je hodnotený aktuálny právny stav danej problematiky s poukazom na jeho nedostatky. Pozornosť je venovaná vymedzeniu pojmu spravodajská činnosť, jej subjektom, spravodajskému cyklu, koordinácii spravodajských služieb, kontrole spravodajských služieb. Osobitne je v učebnej pomôcke skúmaná problematika možností využitia spravodajských informácií v trestnom konaní z pohľadu stavu de lege lata a de lege ferenda.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin