Vývoj inštitútov vecných práv vo svetle právnej úpravy územia Slovenska

Vývoj inštitútov vecných práv vo svetle právnej úpravy územia Slovenska
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2021
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1875-0
ISSN
Počet strán312
Monografia mapuje vývoj právnej úpravy vecných práv na území Slovenska a v Slovenskej republike i ich jednotlivých vecno-právnych inštitútov tak, ako sa uplatňovali a uplatňujú na území Slovenska

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin